ThaiForexFamily

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)
กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick Chart นั้นเป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด เรียกว่ากราฟประเภทนี้แสดงได้สมบูรณ์แบบเลย โดยมีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่ง แต่ต่างกันตรงที่ กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body แต่กราฟแท่งนั้นจะไม่มีตัวเทียน(Real Body)
ดูตัวอย่างกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) ในตัวอย่างข้างล่างนี

เมื่อดูตัวอย่างกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) ไปแล้ว ที่นี้เรามาดูส่วนประกอบของแท่งเทียน ว่ามีอะไรบ้าง ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

จากรูปจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของแท่งเทียน นั้นมีอยู่ด้วยกันหลักๆอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1.ราคาเปิด 2.ราคาปิด 3.จุดต่ำสุด 4.จุดสูงสุด 5.ตัวเทียน
แล้วจะรู้ได้ไงว่าแท่งไหนเป็นแท่งขาขึ้นหรือว่าไหนแท่งขาลง? วิธีสังเกตว่าแท่งไหนเป็นแท่งขาขึ้นหรือว่าแท่งไหนแท่งขาลงง่ายๆตามนี้เทคนิคข้างล่างนี้ ลักษณะของแท่งขาขึ้นคือ แท่งขาขึ้นจะมีราคาเปิด ต่ำกว่า ราคาปิด ลักษณะของแท่งขาลงคือ แท่งขาลงจะมีราคาเปิด สูงกว่า ราคาปิด
กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) นี้จะหน้าที่คล้ายๆกับการแท่ง(Bar Chart) แต่กราฟแท่งเทียนนี้จะเป็นที่นิยมมากกว่า เนื่องจากกราฟแท่งเทียนนี้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า แต่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบส่วนบุคคล

กราฟแท่ง (Bar Chart)

กราฟแท่ง หรือ Bar Chart นั้นเป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด เรียกว่ากราฟประเภทนี้แสดงได้สมบูรณ์แบบเลย โดยมีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่งเทียนเลย แต่ต่างกันตรงที่ กราฟแท่งนั้นจะไม่มีตัวเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body แต่กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียน (Real Body)

เมื่อเราดูตัวอย่างกราฟแท่ง(Bar Chart) ไปแล้ว ที่นี้เรามาดูส่วนประกอบของแท่ง Bar Chart บ้าง ว่ามีอะไรบ้าง ดูตามตัวอย่างข้างล่างนี้

จากรูปเราจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของแท่ง Bar Chart นั้นมีอยู่ด้วยกันหลักๆอยู่ 4 องค์ประกอบได้แก่
1. ราคาเปิด 2. ราคาปิด 3. จุดต่ำสุด 4. จุดสูงสุด
แล้วจะรู้ได้ไงว่าแท่งไหนเป็นแท่งขาขึ้นหรือว่าไหนแท่งขาลง? วิธีสังเกตว่าแท่งไหนเป็นแท่งขาขึ้นหรือว่าแท่งไหนแท่งขาลงง่ายๆตามนี้เทคนิคข้างล่างนี้
ลักษณะของแท่งขาขึ้นคือ แท่งขาขึ้นจะมีราคาเปิด ต่ำกว่า ราคาปิด
ลักษณะของแท่งขาลงคือ แท่งขาลงจะมีราคาเปิด สูงกว่า ราคาปิด

กราฟลายเส้น (Line Chart)

กราฟลายเส้น หรือ Line Chart เป็นกราฟที่ไม่แสดง ราคาเปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด โดยกราฟลายเส้นนั้นจะเชื่อมต่อกันด้วยราคาปิด จึงทำให้กราฟลายเส้นนั้นไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ เนื่องจากกราฟประเภทนี้แทบจะไม่แสดงอะไรเลย

สรุป กราฟลายเส้น หรือ Line Chart นั้นจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก เนื่องจากว่ากราฟนั้นไม่แสดง ราคาเปิด ราคาต่ำสุดหรือราคาสูงสุดเลย แต่ก็มีบางคนที่ใช้กราฟลายเส้นนี้เพื่อหาแนวโน้มและใช้ในการลากเทรนไลน์

กราฟราคา (Chart)

กราฟราคาหรือ Chart ถือว่าเรื่องพื้นฐานที่เราจะต้องทำความเข้าใจและกราฟราคาหรือ Chart นั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับวิเคราะห์ทางเทคนิค เพราะนักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้เชื่อว่าที่มาของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นมาจากกราฟราคาหรือ Chart นั้นเอง ดังคำกล่าวคำนี้ “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น จะสะท้อนมาในรูปแบบของกราฟราคา” ดังนั้น ก่อนที่เราจะไปทำการวิเคราะห์กราฟ ในรูปแบบต่างๆ เทคนิคต่างๆ เราก็จะต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกราฟราคา หรือ Chart เบื้องต้นก่อน
กราฟราคาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1.กราฟลายเส้น (Line Chart)

2.กราฟแท่ง (Bar Chart)

3.กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.thaiforexfamily.net เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และเครื่องมือต่างๆ


การแสดงความคิดเห็น 0


แสดงความคิดเห็น

(ต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้)

หัวข้อที่น่าสนใจ


ถูกใจและแชร์เว็บนี้


Responsive image

Facebook Fanpage


Responsive image